Kunskapsodling

Så skapades det svenska friluftslivet

Så skapades det svenska friluftslivet Sommarsäsongen har börjat göra sig påmind och fler än vinterentusiasterna tar sig ut i naturen för att njuta av friluftslivet. Alla kanske inte…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Per och Ulrika tillbringade en härlig julidag med att inventera tre våtmarker i Järfälla för att undersöka våtmarkernas status och eventuella åtgärdsbehov, samt planera för transekter för artinventering.…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Veckans kryptogam (ja ja vi postar inte kryptogamer varje vecka) är en hittills relativt okänd art. Calicium episcalaris är en spiklav som saknar något svenskt namn (förslaget är…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Sommarsemestern har börjat för många. Men juni och juli är bra månader att leta efter vedlevande skalbaggar. Rikard och Raul eftersöker raggbock (Tragosoma depsarium) i Nackareservatet. Raggbock är…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Med denna violettkantade guldvinge önskar Ekologigruppen alla en glad midsommar! Foto: Raul Vicente #gladmidsommar #midsommar #midsummer #naturvårdsart #rödlistad #pollinatör #närahotad

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

När man arbetar med vattenvårdande åtgärder i landskapet finns det inget som slår den kunskap som man får av att vara på plats i fält och genomföra faktiska…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Soligt studiebesök vid Råbysjön - Lunds största dagvattenmagasin! För att fira gott samarbete i arbetet med Källby dammars utveckling bjöd Lunds kommun och VA SYD in till sommaravslutning…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

När det är finväder får man ta och passa på. Rikard och Raul inventerar insekter i faunadepåer och några gräsmarker i Nackareservatet åt Stockholms stad. Syftet med inventeringarna…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Veckans kryptogam är en av Sveriges ovanligaste lavar. Arten heter daggklotterlav (Lecanographa lyncea) och är endast känd från ett fåtal träd spritt på tre lokaler. Det ena fyndet…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Emma och Jesper har varit på Åland och hållit en utbildning och workshop för tjänstepersoner från Mariehamn stad och Ålands landskapsregering. Utbildningen fokuserade på Ekosystemtjänster i planeringen och…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Rosa lundlav är en lyxig, pastellig favorit hos många naturentusiaster och finns nästan bara i värdefulla ädellövskogar. Bålen på laven är grågrön och det är fruktkropparna (apothecierna) som…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

VD Mikael på språng med hemligt tävlingsförslag till okänt projekt på okänd ort. Dykaren som finns kvar av dekoren från 30-årsfesten önskar lycka till! Trevlig helg, och ut…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Hur kan vi öka landskapets vattenhållande egenskaper, sänka näringsbelastningen på Mälaren och samtidigt göra en insats för såväl rekreationsmöjligheter som biologisk mångfald? Tibbleviken i Upplands-Bro är en stationsnära…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Det är svårt att få nog av de charmiga gölgrodorna. Här är det det Emma Holmberg som filmat en spelande hane. Slå på ljudet! Gölgrodan kan höras på…

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Nu är årets inventering av gölgrodor i Forsmark igång! Denne lille herre spelade i en av de dammar som Ekologigruppen hjälpte SKB att anlägga 2013-2014 🐸 Foto: @zachariassenerik

Läs mer
Instagraminlägg

@ekologigruppen säger:

Nina och Torbjörn har fått upp en fin sedimentkärna från Högseröds Kvarndamm i Löberöd! Prover skickas nu på analys för att se om de näringsrika sedimenten i dammen…

Läs mer
På gång!

URBAN LAYERS

URBAN LAYERS för den täta staden URBAN LAYERS är en lösning på tre utmaningar. Den första är kravet att ta hand om dagvatten på ett platseffektivt sätt. Den…

Läs mer
På gång!

Natur- och grönstrukturprogram i Kävlinge

Natur- och grönstrukturprogram i Kävlinge Ekologigruppen fortsätter under våren att ta fram ett användarvänligt natur- och grönstrukturprogram för Kävlinge kommun som ska kunna användas som planerings- och beslutsunderlag…

Läs mer
Kunskapsodling

Naturvård med hög standard

NVI - Naturvård med hög standard Vi hade ett problem I miljöbalken står att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden ska…

Läs mer
Debatt

Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen

Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen Social hållbarhet är en fråga som klättrar allt högre upp på agendan. Fler och fler annonserar med sina lösningar…

Läs mer
EkoPepp

EkoPepp som ett sätt öka hållbarhet och miljönytta

Ekologigruppens EkoPepp delas ut till beställare, projekt eller samarbeten som syftar till att på ett tydligt sätt öka hållbarheten och miljönyttan, ta ansvar för jordens ekosystem och gynna…

Läs mer
På gång!

Nu blir vi ännu bredare

Nya kollegor, verksamheter och projekt En rejäl förstärkning inom sötvatten är den största förändringen i och med att Ekologigruppen och Ekologgruppen blir ett. Nu kan vi i ännu högre…

Läs mer
På gång!

Vi är med och skapar Framtidens park!

”Framtidens park är aldrig färdig”, är mottot för vårt vinnande förslag i tävlingen om Hyllies nya stadsdelspark. Konceptet grundar sig på att ta tillvara kraften i naturens och…

Läs mer
Debatt

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning Barn och unga som omges av grönska är bättre på att kontrollera sina känslor och är mindre aggressiva, vilket bland…

Läs mer
På gång!

Ekologgruppen och Ekologigruppen blir ett

Äntligen slut på namnförvirringen Den 1 oktober i år går Ekologigruppen samman med Ekologgruppen. Genom förvärvet kan vi erbjuda ett ännu bredare spektrum av tjänster genom Ekologgruppens spetskompetens…

Läs mer
EKOaktuellt arkiv

EKOaktuellt arkiv

Om du inte redan är prenumerant skriv gärna upp dig för att få senaste nytt om spännande projekt inom naturvård och hållbar planering och landskapsarkitektur. Här nedan kan…

Läs mer
På gång!

Inventeringar i Forsmark

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen varje försommar sedan 2011 genomfört inventeringar av gölgroda och större vattensalamander som båda är skyddade enligt artskyddsförordningen. Inventeringarna  görs för att…

Läs mer
Kunskapsodling

500 naturvärdesinventeringar senare…

Per Collinder, en av Ekologigruppens grundare och ämnesansvarig för Naturvärdesinventeringar skriver om NVI, hur dessa har utvecklats över tid och om Ekologigruppens roll och metoder. 500 naturvärdesinventeringar senare……

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen 30 år och ny hemsida!

Ny hemsida och Ekologigruppen 30 år! I år fyller Ekologigruppen 30 år som natur-, miljö- och hållbarhetskonsulter!  Vi firar med en helt ny och omarbetad hemsida som speglar…

Läs mer
Eko tips

Natursidan har koll på naturen

På natursidan.se kan du som gillar naturen i någon form bli inspirerad och engagerad av löpande inlägg med tilltalande foton och informativa texter. Varje vecka publiceras flertalet intressanta…

Läs mer
Eko tips

Naturens kalender

Naturens kalender Förändringar av naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av klimatförändringen. Vårtecknen kommer tidigare, men det är osäkert hur hösten förändras. Målet med Naturens kalender är…

Läs mer
Webinarier

Webinarium om Ekologisk kompensation

Webinarium om Ekologisk kompensation Vill du veta mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas? Kompensation kan i fysisk planering användas som ett verktyg för att stoppa…

Läs mer
Webinarier

Webinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen

Webinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen Våren 2017 bjöd Ekologigruppen in till en kostnadsfri webinarie-serie där vi delade med oss av våra erfarenheter kring att arbeta med ett…

Läs mer
Webinarier

Webinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser

Webinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser Social hållbarhet Hur kan förtätning stödja social hållbarhet och när riskerar bebyggelsen att bli för tät? I oktober 2017 hölls den första delen…

Läs mer
På gång!

Naturen vaknar och fältsäsongen växlar upp

På våren vaknar naturen och många arter till liv på allvar, och därmed växlar Ekologigruppens ekologer upp fältarbetet. Nu är det hög tid att inventera groddjur, först paddor…

Läs mer
På gång!

Vinst i Fornudden!

Ekologigruppen har fått förtroendet att arbeta med förslag och gestaltad biologisk mångfald som del i att rusta upp och förädla Tyresös största stadspark - Fornudden. Namnet kommer av…

Läs mer
Debatt

MKB- vårt mest effektiva hållbarhetsverktyg?

MKB- vårt mest effektiva hållbarhetsverktyg? Miljöbedömningsprocessen och tillhörande MKB har potential att vara ett av de mest effektiva hållbarhetsverktyg vi har att tillgå. Miljöbalkens uppdaterade kapitel 6 och…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.