På gång!
Publicerat 28 maj 2020 av Juho Riikonen

Webbinarie del 4 –Att visualisera hållbarhet

Vad krävs det för att kommunicera gröna frågor i ett urbant samhälle som är alltmer frånkopplat från naturen? Hur når man ut med sitt budskap bland all information som ständigt sköljer över oss. Att lägga till bilder för att pigga upp ett planeringsdokument eller en policy är en sak, men att tydligt och kraftfullt kommunicera hållbarhetsfrågor är en helt annan. Bilden ovan är en visionsbild för en fågelvåtmark i Kungsbacka kommun. Den var till stor hjälp i processen för att diskutera målbild för våtmarken, både internt och externt.

Vikten av konstnärlig kommunikation i ett kunskapstungt sammanhang

Vi bjuder nu in till den fjärde delen av vårens webbinarieserie, denna gång med fokus på visualisering, och hållbarhet som budskap! Om du vill vidga ditt perspektiv på vad visualisering är och kan användas till så är detta ett webbinarie för dig.  Juho Riikonen kommer att prata om visualiseringens kraft i ett vetenskapligt och kunskapsbaserat sammanhang och hur det konstnärliga kan bidra till en ökad förståelse, innovation och engagemang! Olika typer av visualiseringar är ett också ett bra sätt för öka förståelsen för hållbarhetsfrågorna hos till exempel beslutsfattare. Medvetet och omsorgsfullt utformade bilder kan på ett konkret sätt visa på fördelar med att göra förändringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hur anmäler jag mig?

Det fjärde webbinariet i serien kommer att äga rum den 10 juni  kl 12.30 och är ca 30 minuter långt. Efter webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor. Webbinariet riktar sig främst till tjänstepersoner på kommuner och aktörer i branschen som vill arbeta mer konkret med hållbarhetsstyrning. Sista anmälningsdatum är 8 juni. Det är kostnadsfritt. Anmäl dig på anmalan@ekologigruppen.se

Serien fortsätter

Vår serie om hållbarhet i planeringen fortsätter under hösten. Vi vill täcka in så många delar som möjligt av hållbarhetsindikatorerna. På webbinariet i juni presenterar vi datum och teman för hösten.

Bild från Kävlinges Natur- och grönstrukturprogram som kommunicerar ett av planens tre mål. Närmaste naturen i Skåne.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.