Till minne
Publicerat 11 december 2022

Till minne av Karl Holmström

Vår levnadsglada, kloka och omtänksamma vän och kollega Kalle Holmström har lämnat oss med stor sorg och saknad. Efter en tids sjukdom somnade han den 24 september in i hemmet omgiven av sina närmaste i en ålder av 65 år. En fantastisk make och pappa finns inte kvar hos Cilla och barnen Maja, Mattias och Tilda, övrig familj och vänner.

Kalle växte upp i Helsingborg och många somrar tillbringade familjen i Arild där han bland annat ägnade sig åt segling. Hans intresse för djur och natur grundlades tidigt och kanske var det just i den vackra naturen på Kullahalvön. I hans rum i hemmet på Villatomtsvägen minns jag redan från grundskoletiden hans egenhändigt byggda terrarier där det huserades ormar och grodor och i en krukväxt i fönstret satt en kameleont. Eftersom Kalles huvudintresse var biologi blev det naturvetenskaplig linje på Nicolaiskolan och därefter biologlinjen på Lunds universitet. Yrkesmarknaden för biologer var på den tiden inte särskilt lovande och det fanns få tjänster att söka. Tillsammans med fem studiekamrater var Kalle med och startade konsultföretaget Ekologgruppen i Lund 1981. Ekologgruppen flyttade efter ett par år sin verksamhet till Landskrona och växte till 15 medarbetare. 2018 gick företaget upp i Ekologigruppen och flyttade tillbaka till Lund. Såväl på Ekologgruppens som på Ekologigruppens Lundakontor var Kalle en uppskattad chef.  

Utmärkande för Kalles yrkesgärning var hans breda kunnande inom ekologin och miljövården, som spände över både land- och vattenekosystem. Under många år arbetade Kalle som miljöexpert åt Trafikverket i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen. På 1990-talet var han också drivande när Ekologgruppen tog fram de första vattenvårdsplanerna för de större åarna i Skåne. När EU:s vattendirektiv infördes år 2000 för att förbättra vattenkvaliteten i våra vattenmiljöer, var det Kalle som särskilt engagerade sig i detta snåriga regelverk. Hans mångsidiga kompetens som ekolog kombinerat med sina kunskaper inom miljörätten gjorde att han blev flitigt anlitad av såväl företag som myndigheter, vilka visade stor uppskattning för hans tjänster.  

Vi minns Kalle som den som alltid tog sig tid att lyssna intresserat när någon ville få råd eller dryfta ett problem och han var ett stort stöd till både yngre och äldre kollegor. Vi saknar hans humor, smittande skratt och ”tjo-ho” i korridoren som lyfte trivseln på jobbet. 

Kalles andrum fanns på Bjärehalvön och sommarhuset i Möllhult. Där fanns tid att njuta, leka, bada, äta och dricka gott samt umgås med familj, släkt och vänner.  

Johan Krook och Tette Alström samt övriga kollegor på Ekologgruppen och Ekologigruppen 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning