Webbplatssökning

Sökresultat:

Spridningssamband och mörker i Linköping
På uppdrag av Linköpings kommun har vi genomfört en spridningsanalys…
Våtmarker till alla!
På FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i…
Grönstrukturplan för Falköping, Stenstorp och Floby 
Ekologigruppen har på uppdrag av Falköpings kommun under hösten 2022…
Planeringsunderlag för mångfunktionella våtmarker
Ekologigruppen har på uppdrag av Tyresö kommun tagit fram ett…
Restaureringsåtgärder i Fitunaån
Ekologigruppen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län tagit…
#28 Om utdikningen av våtmarker med Bo Landin
Det är våtmarkens dag och det firar vi med att…
Hydrologisk återställning av Öjemossarna
De vidsträckta Öjemossarna breder ut sig mitt på Hunneberg, strax…
Västlandsmyr – utredning av regleringsmöjligheter
Västlandsmyr ligger i Vamlingbo socken på södra Gotland. Området består…
Återvätning
Genom att återväta utdikade våtmarker kan man minska utsläppet av…
Lilla Skeglinge – Projektering och anläggning av en bevattningsdamm
På den skånska slätten, i Eslövs kommun, breder nu en…

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.