Webbplatssökning

Sökresultat:

Skyltar om Hansta Hages rika natur och historia 
Hansta Hage är en 14 hektar stor landskapspark och en…
#31 På myren, i hjortlandet
Våtmarkstemat fortsätter, och tar några oväntade svängar in i naturskildringarnas…
Biosfärfestival i Storkriket
Sydvatten och Kävlingeåns vattenråd anordnade tillsammans med Ekologigruppen en eftermiddag…
Ny fiskväg i Bråån
Ekologigruppen har sommaren 2023 på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd anlagt…
Nacka ström
Ekologigruppen har tagit fram en förstudie till Stockholm stad i…
Blå Tråden del 2 – våtmarker och våtparker
Våtmarker och våtparker Tid: Onsdagen den 13 september 12.00-13.00 Anmälan:…
#30 Bedrägliga orkidéer
Ett perfekt sällskap för hängmattan, om rika kärr och luriga…
Är du Ekologigruppens nya VD?
Älskar du natur, precis som vi? Har du också erfarenhet…
Jämshögs avloppsreningsverk
Alla verksamhetsutövare som bedriver verksamhet ansvarar för att miljökvalitetsnormerna (MKN)…
Statusklassning och recipientbedömningar
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla Sveriges ytvatten klassificeras utifrån vattnets…

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning