Webbplatssökning

Sökresultat:

Bottenfauna i Hallands län
Ekologigruppen har sedan 1987 undersökt bottenfaunan i Hallands vattendrag och…
Bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna kallas de små djur som är knutna till bottnar…
Underlag till handlingsplan i Råckstaåns åtgärdsområde
Ekologigruppen har tagit fram ett material som ska användas för…
Plan för vattenvårdande åtgärder i Vegeåns avrinningsområde
Vegeån slingrar sig fram genom det skånska landskapet, från Söderåsen…
Träskens artrika klimatinsats
Våtmarker är hetare än nånsin och på den biologiska mångfaldens…
Forsbacka strandpromenad – förstudie
På uppdrag av Gävle kommun har vi undersökt hur Forsbackas…
Ekologigruppen hjärta friluftsliv
Nu när våren äntligen är här är vi många som…
Myllrande våtmark i Södra Sandby
På uppdrag av Kävlingeåns vattenråd och i samverkan med flera…
Fornuddsparken
Tyresö kommuns största park har rustats upp. Parkrummet vid Drevvikens…
Rissnepromenaden
Rissnepromenaden är ett ett lek- och aktivitetsstråk som har anlagts…

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.