På gång!
Publicerat 10 mars 2020

Klimatanpassning och naturbaserade lösningar

Utöver att göra vårt yttersta för att begränsa klimatförändringarna behöver vi även anpassa våra samhällen för dess konsekvenser. På Ekologigruppen har vi länge arbetat med klimatanpassning, som beroende på sammanhang beskrivs med olika begrepp. Gemensamt för dessa projekt och åtgärder är de gör våra samhällen mer resilienta eller tåliga mot förändringar, som exempelvis skyfall, värmeböljor och högre temperaturer. Det kan handla om hantering av dagvatten, bevattningsdammar, skuggande gröna miljöer likväl som strategiska planeringsunderlag för ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Naturen är en nyckel i arbetet med klimatanpassning. Genom naturbaserade lösningar får vi ovärderlig hjälp att möta de utmaningar vi står inför, exempelvis med klimatförändringar och framtida matförsörjning. Dessa lösningar stöds av, kopierar eller hämtar inspiration ifrån naturen; med andra ord handlar det framför allt om ekosystemtjänster. Vi på Ekologigruppen arbetar dels med hur vi på ett klokt sätt värnar och stärker befintliga naturbaserade lösningar och ekosystem, och dels med att tillskapa naturbaserade lösningar genom gestaltning av ekosystemtjänster och restaurering av ekosystem.

Kolla in våra projekt under relaterad läsning

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning