Smultronställen

#5 Gyllbergen

Sitter du fast i en liten tvåa?  Vi vet - tuffa tider, även himlarna är gråa. Restriktioner och hemmajobb är nu allmänt kända. Det är då vi ska…

Läs mer
Smultronställen

#4 Gåseborg

Bara en mil från Stockholm och så är man där - en Fornborg med vida vyer över vatten och skär. Så vilt och vackert i en storstad, det…

Läs mer
Smultronställen

#3 Karaby backar

I en liten by, i Kävlinge kommun, bakom en kyrka som syns från Öresundsbron, Här kan man klättra med solen i ryggen, och glömma bort alla bekymmer. Öppet…

Läs mer
Smultronställen

#2 Uvaberget

På ett mäktig berg vid Tenhultasjön, finns det växter som explosivt sprider sina frön! Sällsynta lavar och mossor finns finns också där, och midsommarblomster bidrar till en magisk…

Läs mer
Smultronställen

#1 Nöttaskogen

Smultronställen är Ekologigruppens nya utmaning till alla naturentusiaster och art- nörd-aspiranter! Det är en samling av några av våra favoritställen runtom Sverige. Platser kanske inte är allmänt kända.…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning