ARTpodden
Publicerat 4 juni 2020 av Emma Holmberg

Allt du någonsin har velat veta om bin!

I ARTpoddens nionde avsnitt intervjuar Emma Holmberg vår kollega Anna Persson som just nu är tjänstledig för att forska på Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet om just bin. Anna och Emma pratar om varför det är viktigt med mycket blommande växter i våra landskap: En humla måste till exempel fylla på med nektar minst var 40:e minut för att klara sig!

Är det extra mycket humlor och bin i år? Anna lägger fram en teori om varför vi tycks se så många bin och humlor just denna vår och sommar.

Anna Persson, ekolog på Ekologigruppen och forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Anna har bland annat forskat på hur man hjälper bina på rätt sätt i våra landskap. Lyssna på hur i podden!

Emma intervjuar också Maja Nygren och Tim Lux som varit uppdragsgivare till Ekologigruppen för en pollingeringsplan i Södertälje kommun. Maja och Tim pratar om kommunens roll och hur man kan arbeta strategisk för att förbättra utemiljöerna för våra pollinerare. Något som gynnar både den biologiska mångfalden såväl som upplevelsevärdena i landskapet.

Maja Nygren och Tim Lux på Södertälje kommun berättar om hur man kan jobba strategiskt med en pollineringsplan och vad det innebär för skötseln i parker och naturområden.

 

 

Bild på lammöra och det grönögda örtagårdsbiet från en inventering som Ekologigruppen utfört på uppdrag av Vallentuna kommun

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning