Kunskapsodling
Publicerat 3 november 2023 av Lark Davis

Våra 10 favoritfakta om fladdermöss

Här kommer en hyllning till vårt enda flygande däggdjur! Att fladdermöss är coola vet alla. Men visste du att:

Bajsar glitter

Fladdermusbajs består av glitter! Fladdermusbajs ser ut som musbajs. Små mörkbruna pluttar. Men! Om man smular sönder fladdermusbajs blir det små glittriga partiklar som består av kitin (skal av ryggradslösa djur) och fjäll från fjärilsvingar!

Honan styr över befruktningen

Efter höstens parning håller honan hanens spermier vid liv i sin kropp hela vintern, medan hon är i dvala! Lagom till våren har hon allt hon behöver för att befrukta sig själv.

Bara en unge åt gången

Fladdermusmamman får oftast bara en unge per år, och känner igen ungens unika läte och lukt bland hundratals andra i kolonin! Att fladdermusmamman bara får en unge gör att de är extra sårbara.

Ultraljudsmikrofon behövs vid inventering

Fladdermöss använder ultraljud för att jaga och snacka med varandra. För att vi ska höra något behöver vi använda ultraljudsmikrofoner och sakta ner inspelningen 8-10 gånger.

Bäbisspråk underlättar inlärning

Fladdermusmammorna använder bäbisspråk för att prata med sina ungar. Bäbisspråket är långsammare och har högre pitch än de ljud som används när de kommunicerar med andra vuxna. Bäbisspråket fångar ungens uppmärksamhet och underlättar språkinlärning.

Undervisar i luften

Fladdermusföräldrar lär sina ungar att flyga och jaga. Under sådana flygningar, så kallade twin flights, används specifika läten för att undervisa i luften.

Fladdermössen snackar dialekt

Ungarna lär sig liksom vi lokala dialekter beroende på var de bor.

Evolutionär kapprustning

Det pågår en spektakulär evolutionär kapprustning mellan insekter och fladdermöss. Vissa insekter har lärt sig undvika att ätas upp genom att lyssna efter fladdermusens ultraljud. Men! Brunlångörat har i sin tur utvecklat stora öron för att kunna höra insekterna utan att använda ultraljud alls. De har till och med observerats jaga krypandes på marken!

Anpassar ljudpulser under jakten

Fladdermöss ändrar frekvens på sina ljudpulser baserat på vilken miljö de flyger i, närheten till bytet och i relation till varandra! När de närmar sig bytet använder de ett så kallat fångst-snurr, ett surrande ljud, som lokaliserar insekten med högre precision!

Flyger med händerna!

Fladdermössens vingar är egentligen händer!

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning