Smultronställen
Publicerat 29 juni 2020 av Juho Riikonen

Smultronställe #2 Uvaberget, Tenhult, Småland

På ett mäktig berg vid Tenhultasjön, finns det växter som explosivt sprider sina frön! Sällsynta lavar och mossor finns finns också där, och midsommarblomster bidrar till en magisk atmosfär. Om du tycker att livet inomhus inte kan duga, så av detta landskap (vi lovar) kan du inte få nog av!

Hur hittar jag hit?

Uvabergets naturreservat ligger strax söder om Tenhult. Om du känner dig spänstig och vill ta dig fram fossilfritt så ligger naturreservatet bara två kilometer från stationen i Tenhult. Stationen kan du nå med både tåg och buss från till exempel Jönköping eller Nässjö. Promenera centrumvägen i sydlig riktning så kan du ta ett dop i Tenhults badplats på vägen till naturrservatet.

Uvaberget med bil: Parkeringsplats finns vid Centrumvägen.

Hur hittade Ekologigruppen hit?

Ekologigruppen var här på genomresa. Det egentliga målet var att inventera kyrkogårdar i Jönköping. Något vi hoppas på att skriva mer om snart.

Gå på skattjakt efter:

 • Lunglav
 • Midsommarblomster
 • Långfliksmossa
 • Springkorn

Lunglav är en av våra allra mest kända och karakteristiska lavar vars bål ibland kan bli upp till en meter i diameter. Den har gröna, nätmönstrade, djupt inskurna och kantiga bålflikar. Undersidan är ljusbrunt finluden, med inslag av nakna, ljusa fläckar. Laven sitter ofta löst fäst till underlaget och bålflikarna viker utåt på ett karakteristiskt och oregelbundet sätt. Den ställer relativt höga krav på sin livsmiljö och används som signalart av Skogsstyrelsen. Lunglav är rödlistas som NT (nära hotad).

Midsommarblomster är en flerårig ört som kan bli drygt en halv meter hög. Blommorna är ganska stora och sitter två och två i stora knippen, de är oftast violetta men i norra Sverige är vitblommiga exemplar inte ovanliga. Midsommarblomster är vanlig i skogstrakter i hela landet och den är den vanligaste av våra nävor (den är också känd under namnet skogsnäva).

En rödgrön bladlevermossa som bildar täta mattor på trädlågor som gärna får vara lite fuktiga och murkna. Arter föredrar gran men kan också dyka upp på andra trädslag som t.ex. bok. Långflikmossa är en av Skogsstyrelsens signalarter.

En 30–70 cm hög, beståndsbildande balsaminväxt som föredrar fuktiga och mullrika jordar i lundar och skogskärr. De gula blommor är påfallande stora, 3–4 cm, vilket gör att den lätt kan skiljas från blekbalsamin. Springkorn finns med på listan över Skogsstyrelsens signalarter. Ibland kallas den även vildbalsamin.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning