Webbinarier
Publicerat 15 december 2021 av Emma Holmberg

Möt mörkret, hantera ljuset! 

Årets mörkaste månader är här – ett perfekt tillfälle att uppmärksamma det artificiella ljusets påverkan på den biologiska mångfalden. Inte mindre än en tredjedel av alla ryggradsdjur och nästan två tredjedelar av alla ryggradslösa djur är nattlevande, liksom hälften av alla insekter. Medan vi människor sover djupt om nätterna pågår alltså ett myller av liv i mörkret, där nattens begränsande ljus ger skydd och stjärnorna visar vägen.  

I januari höll vi ett webbinarium som du hittar på vår YouTube-kanal

Påverkar hela ekosystem

Fram till ungefär 150 år sedan, då glödlampan uppfanns, har dag avlösts av natt i en ständigt upprepande ljus- och mörkercykel. En cykel som varje levande organism har anpassat sin naturliga rytm kring. Små skillnader i naturligt ljus påverkar hela ekosystem. Det artificiella ljuset, som skapats av människan, maskerar de naturliga nyanserna, vilket riskerar att skjuta upp kedjor av händelseförlopp, hormoncykler och beteenden i naturen.  

Vårt upplysta jordklot

Himlaglim är ett vackert ord för det artificiella ljus vi ser över städer och upplysta tätorter över hela världen. Förorenande ljus som gör stjärnhimlen grumlig är svår att urskilja från vår position på jorden. Vårt upplysta jordklot är en tydlig symbol för att vi befinner oss i människans epok,  Antropocen – en epok där fler och fler arter slås ut till följd av mänsklig aktivitet. Bristen på naturligt mörker är ett av många hot mot den biologiska mångfalden på vår planet.

Himlaglim – Credit Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC. (Wikipedia commons)

ARTpodden x 2

Under december 2021 släppte vi två avsnitt av ARTpodden, med fokus på några av alla nattaktiva arter som hotas av eskalerande ljusföroreningar. Med hjälp av fladdermusforskaren Johan Eklöf, författaren bakom den hyllade boken ”Mörkermanifestet – om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm”, uppmärksammar vi mörkrets betydelse för djur- och växtlivet på vår alltmer upplysta planet.

Avslutande webbinarium

Vi avslutar vår mörkerserie med ett webbinarium där vi ställer oss frågor om alternativa modeller för att utforma och sköta parker och tätortsnära natur för att bättre samsas med nattaktiva djur. Är det till exempel möjligt att skapa miljöer där både människor och fladdermöss känner sig trygga under dygnets alla timmar?

Våra talare

Lyssna på när Emma Holmberg (ARTpodden-Emma) diskuterar saken med fladdermusexperterna Johan Eklöf och Johan Allmér . För att ge stadsplanerarens perspektiv på frågan är även vår biolog och miljöplanerare Ulrika Hamrén med samt Ellinor Scharin som är landskapsarkitekt. Med oss har vi också Anna Waernborg som är ljusdesigner på Light Bureau.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som jobbar med samhällsplanering, stadsplanering, gestaltning eller naturvård. Men alla som är nyfikna på frågan är välkoma att delta.

Vi ser framemot intressanta samtal och insikter.

Varmt välkomna!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning