Webbinarier
Publicerat 16 april 2018

Webinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen

Våren 2017 bjöd Ekologigruppen in till en kostnadsfri webinarie-serie där vi delade med oss av våra erfarenheter kring att arbeta med ett ekosystemtjänstperspektiv – från kommunövergripande skala till detaljerad utformning. Intresset för webinarierna visade sig rekordstort och totalt deltog representanter från hälften av landets kommuner vid minst ett webinarium. Därutöver tillkommer deltagare från länsstyrelsen i flera län, Boverket, andra statliga myndigheter, fastighetsbolag, arkitekter och andra konsulter. Vi är oerhört glada över den stora uppslutningen och hoppas att det ska medföra ett större utrymme för dessa frågor i den fysiska planeringen.

Webinarierna är i fem delar och du hittar dem här:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.