ARTpodden
Publicerat 22 april 2020 av Emma Holmberg

ARTpodden#8 blir GRODpodden

Grodornas pandemi – chytridsmittan – kan ha orsakat större skada på den globala biologiska mångfalden än någon annan sjukdom. Nära 700 arter har bekräftats smittade världen över, varav ca 100 arter antas ha utrotats helt till följd av smittan.

Ta en paus från Anders Tegnell och lyssna på Emma Holmberg och Ekologigruppens grodexperter Janne Pröjts, Per Collinder och Erik Zachariassen som diskuterar groddjurens charm och försvårade livssituation.

Och glöm inte att rapportera grodfynd i artportalen!

Lövgrodan med sin exotiska look var illa ute efter 1960-70-talets stora landskapsomvandlingar i det skånska landskapet. En viktig åtgärd som hjälpt lövgrodan sedan 1990-talet är återskapandet av våtmarker.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning