På gång!
Publicerat 11 juli 2023 av Ulrika Hamrén

Ny VD till Ekologigruppen sökes!

Älskar du natur, precis som vi? Har du också erfarenhet av affärsorienterat ledarskap inom konsultbranschen?

VD-uppdraget

VD-uppdraget på Ekologigruppen handlar om att bygga och vidareutveckla bolaget, med ett tydligt ledarskap och en klar vision. Starkt varumärke, hög kundnöjdhet och kunniga och engagerade medarbetare kännetecknar verksamheten idag. Vi står nu inför nästa steg i företagets utveckling, där både affär och organisation behöver en tydlig struktur för att möta kommande utmaningar. Det handlar om allt ifrån att utforska nya affärsmodeller, teknologier och processer som kan förbättra företagets prestationer till att kunna hantera tillväxt, succession och kompetensförsörjning på ett säkert sätt.

Gör skillnad tillsammans med oss!

Läs mer här

PUBLICERAT AV:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning