Smultronställen
Publicerat 3 december 2020

Smultronställe #5 Gyllbergen, Dalarna

Sitter du fast i en liten tvåa?  Vi vet – tuffa tider, även himlarna är gråa. Restriktioner och hemmajobb är nu allmänt kända. Det är då vi ska blicken åt naturen vända. Hällar och myrar och klyftor i berget. Taiga med tjädrar och ugglor i trädet. Ett oändlig vildhet med ovanliga arter. Så ser det ut i Dalarnas vildmarker.

Hur hittar jag hit?

Att nå Gyllbergens naturreservat utan bil är klurigt. Entréplatsen och parkeringen vid Gyllfäbodarna ligger en 20 minuters bilresa, eller för någon med starka ben, en och halv timmes cykeltur från Borlänge och 3 timmars bilresa från huvudstaden.

Hur hittade Ekologigruppen hit?

Vi kom till Gyllbergen på fortbildningskurs för att lära oss mer om signalarter i boreala skogsmiljöer, och Gyllbergen levererade verkligen! Utöver Gyllbergen var vi också i närbelägna Flogberget mellan Ludvika och Smedjebacken för att se den underbara fingersvampen Ramaria brunneicontusa.

Gå på skattjakt efter:

 • Vit mosslav
 • Varglav
 • Skarp dropptaggsvamp
 • Ramaria brunneicontusa (har inget svenskt namn)

Vittmosslav är en ganska vanlig lav norrut i landet, men på platser där den växer på död ved är den en mycket god indikator på värdefull natur, och att det är bra förhållanden för ovanliga arter av lavar och mossor.

Varglav var en tidigare vitt spridd art som växer på hård solexponerad tallved men som de senaste 100 åren nästan utrotats söder om Dalarna. Arten växte förut på obehandlat tallvirke i södra Sverige, men har missgynnats av att detta underlag försvunnit tillsammans med ökade luftföroreningar.

Skarp dropptaggsvamp förekommer i barrskogar, ofta i miljöer med viss basisk markpåverkan, vilket är gynnsamt för andra ovanliga marksvampar. Från Flogberget söder om Gyllbergen.

Ramaria brunneicontusa  är en relativt nyupptäckt fingersvamp som växer i gamla kalkgranskogar, vilket är en mycket ovanlig naturtyp som ofta har mycket rik svampflora, med stort inslag av rödlistade och andra sällsynta arter. Från Flogberget söder om Gyllbergen.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning