Webbinarier
Publicerat 16 april 2018 av Anders Haglund

Webbinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser

Social hållbarhet
Hur kan förtätning stödja social hållbarhet och när riskerar bebyggelsen att bli för tät? I oktober 2017 hölls den första delen av Ekologigruppens webbinarieserie Förtätningens möjligheter och gränser. Där pratar vi om kopplingar mellan förtätningsstrategier och social hållbarhet. Vad menar vi med den täta staden och hur mäter vi den? Vi går igenom aktuell forskning inom området och diskuterar erfarenheter från aktuella planeringsprojekt.

Biologisk mångfald
Vi fortsätter enligt temat Förtätningens möjligheter och gränser men med nytt fokus –biologisk mångfald. Under detta webbinarium reder vi ut var forskningsfronten ligger gällande biologisk mångfald kopplat till förtätning.

Webbinarierna finns nu tillgängligt här.

PUBLICERAT AV:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning