Webbinarier
Publicerat 3 maj 2023 av Emma Holmberg

Våtmarker är hetare än nånsin och på den biologiska mångfaldens dag rullade vi ut vår nya webbinarieserie BLÅ TRÅDEN som du kan se här

I denna första del berättar Ea Baden, Fredrik Engdahl och Rikard Anderberg om de stora landskapsförändringar som skett i landet i och med utdikningarna, och om varför återställande av våtmarker är en så viktig åtgärd för såväl klimatet som den biologiska mångfaldens skull.

Varför ska jag titta på Ekologigruppens webbinarium?

Du får med dig argument för varför vi behöver öka takten i återställningen av våtmarker och vad man behöver tänka på innan man går ut och pluggar diken i skogen. Viktiga dos and don’ts, inspiration och goda exempel. I höst kommer vi att prata ännu mer om anläggning och planering av våtmarker. Den här första delen är en bra introduktion men även fördjupning runt alla våtmarkens nyttor.

Under hösten håller vi ytterligare två webbinarier! Håll utkik efter tema och tid!

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning