EKOpepp
Publicerat 11 december 2022 av Ellinor Scharin

Ekologigruppens EkoPepp delas ut till beställare, projekt eller samarbeten som syftar till att på ett tydligt sätt öka hållbarheten och miljönyttan, ta ansvar för jordens ekosystem och gynna människors välmående

2022 års EkoPepp går till Sölvesborgs kommun för Fjärilsparken

Sölvesborgs kommun har visat det mod och engagemang som vi behöver se mer av för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden. Med nyfikenhet och handlingskraft har de tagit initiativ för att främja kommunens artrikedom, och med en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp så får såväl ekonomi som den viktiga skötselaspekten vara med hela vägen från platsbesök till skiss och bygghandling.

Arbetet med fjärilsparken på Listerlandet har varit lustfyllt och givande då beställarens utgångspunkter går helt i linje med vad vi tror på:

 • artrikedom i fokus
 • utgå ifrån det befintliga
 • Utmana rådande ”städad” estetik
 • väva in lek och väcka nyfikenhet för naturen
 • ha ett flexibelt och experimentellt arbetssätt
 • följa upp vad som fungerar bäst över tid

Vi ser framemot att följa parkens utveckling!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning