På gång!
Publicerat 16 april 2018

Ny hemsida och Ekologigruppen 30 år!

I år fyller Ekologigruppen 30 år som natur-, miljö- och hållbarhetskonsulter!  Vi firar med en helt ny och omarbetad hemsida som speglar vår tvärvetenskaplighet och helhetstänk kring hållbarhet och planering. Välkommen att titta runt!

Allt började år 1988 i en lägenhet på Södermalm i Stockholm där några engagerade ekologer ville förändra världen genom att vässa kommunernas arbete med naturvård, och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som instrument. Snart upptäckte vi att det blir bättre, roligare och mer hållbart med fler kompetenser och synsätt på hållbarhetens olika aspekter. Landskapsarkitekter, fysiska planerare, gis-analytiker, vattenekologer, naturgeografer och hållbarhetsstrateger adderades.

Ekologigruppen älskar natur! Jordens ekosystem och de planetära gränserna är fortfarande fundamentet och Ekologigruppens hjärta. Med åren har vi kommit på att vi gillar hållbara stadsmiljöer och mötesplatser för människor lika mycket! Under 30 år har vi medvetet vuxit till en organisk mix av konsulter med en rad olika kompetenser, men med tyngden inom ekologi, hållbarhet och planering. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm men finns också på plats i Uppsala och Malmö.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning