ARTpodden
Publicerat 2 februari 2023 av Emma Holmberg

#28 Om utdikningen av våtmarker med Bo Landin

Det är våtmarkens dag och det firar vi med att publicera det första avsnittet i årets temaserie om VÅTMARKER i ARTpodden. Med oss denna gång är ingen mindre än journalisten, författaren och TV-legenden BO LANDIN, aktuell med boken ”VATTEN – LAND: Om våtmarkens roll i det utdikade landskapet”.

Bosse hjälper oss att förstå varför så många av Sveriges våtmarker har dränerats på vatten och hur omvandlingen av våra vattenlandskap har att göra med allt från hungersnöd till frågor om makt och språk.

Foto: Marianne Landin

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning