På gång!
Publicerat 21 april 2020 av Ilona Stehn

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 2

Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen – som är lag från och med i år – kräver att barnets bästa ska beaktas och ana­lyseras i alla beslut som berör barn. Därför är det viktigt att vi i planeringsarbetet uppmärksammar dessa frågor och på ett tydligt sätt redovisar hur barnperspektivet har beaktats.

Ekologigruppen bjuder nu in till den andra delen av årets webbinarie-serie där vi bland annat presenterar vår nya, uppdaterade vägledning Indikatorer för hållbarhet och hur det kan stötta arkitekter och planerare i arbetet att analysera, styra och följa upp barnperspektivet inom stadsplanering. Vi kommer också att diskutera hur rekreationsanalys, dialog och spridningsanalys kan hjälpa till i beslutsfattandet.

Hur anmäler jag mig?

Det andra webbinariet i serien kommer att äga rum den 6 maj  kl 12.30 och är ca 30 minuter långt. Det riktar sig främst till tjänstepersoner på kommuner och aktörer i branschen som vill arbeta mer konkret med hållbarhetsstyrning. Sista anmälningsdatum är 4 maj. Det är kostnadsfritt och du kan anmäla dig på anmalan@ekologigruppen.se

Serien fortsätter

Boka redan nu in den 27 maj och den 10 juni i kalendern. Vi återkommer med information om när anmälningarna öppnar upp för det tredje och fjärde webbinariet.

27 maj – Social hållbarhet och jämlik planering, Ilona Stehn, Landskapsarkitekt och Emma Holmberg, humanekolog

10 juni – Visualisera och kommunicera hållbarhet, Juho Riikonen, Landskapsarkitekt och Visuell kommunikatör

Om jag missade del 1 ?

Hade du inte möjlighet att vara med på vårt första webbinarie?
Ingen stress, du kan se det på vår Youtube-kanal
Den första delen i vår serie  var en introduktion till evidensbaserad planering och vårt arbete med indikatorer.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning