På gång!
Publicerat 28 augusti 2018 av Stina Linder

”Framtidens park är aldrig färdig”, är mottot för vårt vinnande förslag i tävlingen om Hyllies nya stadsdelspark.

Konceptet grundar sig på att ta tillvara kraften i naturens och stadens föränderlighet på riktigt ­– handfast, på plats, i en kontinuerlig process – vilket både skapar höga biologiska värden och sätter delaktighet och skaparglädje i centrum för parkupplevelsen. En större satsning än vanligt sker på den successiva utvecklingen av naturen i parken. Blomsterprakten får stå sida vid sida med röjningsdagarnas labyrinter och kojbyggartävlingar medan trädens pelarsalar växer sig starkare och mer artrika. Parken bli den lummiga, taktila och mjuka kontrasten till det storskaliga & urbana Hyllie, där stort möter smått. Och sen…just det…det här får man inte glömma, i parken uppförs också Malmös främsta växthus som blir en ny kreativ kulturnod.

Se förslaget i sin helhet på Malmö stads hemsida

Ekologigruppen & Nyréns har vunnit tävlingen för den nya stora parken i Hyllie! Bilden är från Nyréns visualiseringsstudio. Med i teamet är också Marcus Abrahamsson Arkitektur AB och Peter Linder – Linders plantskola.

Ekologigruppen & Nyréns har vunnit tävlingen för den nya stora parken i Hyllie! Bilden är från Nyréns visualiseringsstudio. Med i teamet är också Marcus Abrahamsson Arkitektur AB och Peter Linder – Linders plantskola.Det är ett fantastiskt och viktigt tillfälle för oss att göra stor skillnad i en utpräglat urban miljö, med en park där naturens kvaliteter blir det bärande. En ambition i alla Ekologigruppens projekt, men som blir extra viktigt i den här skala, både för Hyllieborna och för hela Malmö, med hållbarhet på riktigt.” Säger Stina Linder, som varit projektansvarig från Ekologigruppens sida.

Den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö är ett av stadens största utbyggnadsområden. Fullt utvecklat kommer här att finnas cirka 12 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Behovet av grönska och allmänna platser för möten och rekreation ökar för varje år. En kommande stadsdelspark blir därför en viktig pusselbit när vi ska skapa en attraktiv stadsdel.

 

Projekttävlingen genomfördes i två steg. Det första steget var en öppen prekvalificeringsfas där det kom in 24 anmälningar. Därefter valdes fyra tävlingsteam ut för att delta i steg två. Parallellt med teamens arbete träffades en fokusgrupp bestående av cirka 60 personer för att berätta vilka drömmar och förväntningar som finns på en framtida park. Det ingick sedan i de fyra tävlingsteamens uppgift att beskriva hur de tolkat och beaktat detta resultat i sina förslag.

 

 

PUBLICERAT AV:
Stina Linder
Landskapsarkitekt LAR/MSA
046 10 67 63
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning