Våra tjänster

Ekologigruppen arbetar tvärvetenskapligt och holistiskt – något som också är utmärkande i vårt utbud av tjänster. Vi har hela tiden ett transparent och vetenskapligt förhållningssätt till våra kunder och deras uppdrag. Under hela resan utvecklar vi tillsammans med kunden de idéer och metoder som driver projektet fram mot miljönyttiga lösningar.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning

Svårt att veta var du ska börja?

Vi är måna om att utföra våra uppdrag integrerat i kundens processer. Vi ger värdefulla råd till dig som verkligen vill uppnå ökad hållbarhet. Ju tidigare vi kommer in i processen desto mer kan vi uträtta tillsammans.

Vi har en stor mångfald av tjänster från artskyddsutredningar till projektering så tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA OSS

Här har vi gjort verklig miljönytta:

Under tre decennier har Ekologigruppen arbetat enträget för att skapa en hållbar samhällsutveckling.Här är några exempel. På projektsidan hittar du ännu fler uppdrag och kunder som vi har hjälpt till miljöer som är hållbara, på riktigt.
SE FLER PROJEKT