Våra tjänster

Ekologigruppen arbetar tvärvetenskapligt och holistiskt – det är något som också är utmärkande i vårt utbud av tjänster. Vi har hela tiden ett transparent och vetenskapligt förhållningssätt till våra kunder och deras uppdrag. Under hela resan utvecklar vi tillsammans med kunden de idéer och metoder som driver projektet fram mot miljönyttiga lösningar.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning

Svårt att veta var du ska börja?

Vi är måna om att utföra våra uppdrag integrerat i kundens processer. Vi ger värdefulla råd till dig som verkligen vill uppnå ökad hållbarhet. Ju tidigare vi kommer in i processen desto mer kan vi uträtta tillsammans.

Vi har en stor mångfald av tjänster från artskyddsutredningar till projektering så tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA OSS

Här har vi gjort verklig miljönytta:

Under tre decennier har Ekologigruppen arbetat enträget för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Exempelvis har vi tillsammans med Trafikverket och Stockholms stad skapat en landskapspark i Hansta naturreservat som gynnar både salamandrar och rekreationsvärden. I Gävle har vi tagit fram förslag på hur ekosystemtjänstperspektivet kan implementeras i beslutsprocesser, och för Länsstyrelsen i Stockholms län har vi kartlagt grön infrastruktur och viktiga spridningsvägar för barr- och ädellövskogsarter. Detta är bara några exempel. På projektsidan hittar du uppdrag och kunder som vi har hjälpt till miljöer som är hållbara, på riktigt.
SE FLER PROJEKT
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.