ARTpodden
Publicerat 14 februari 2021

Författaren och poeten Nina Burton gästar podden för att samtala om sin senaste bok ”Livets tunna väggar” – en bok som redan har beskrivits som en minor classic. Med en uppmärksam nyfikenhet och kunskapstörst berättar Nina om några av de arter vi ser dagligen men sällan noterar – arter som hon själv har lärt känna vid sitt nyköpta sommarnöje: ett lyhört hus som hon delar med djur och växter i en natur full av språk.

Lyssna på avsnitt 16 av ARTpodden och upptäck att vardagsdjur såsom duvor, myror, kråkor och möss har mycket att säga både oss och varandra!

Bild på författaren Nina Burton

Nina Burton är ledamot av det litterära samfundet De Nio och Vetenskapsakademien. Hon har bland annat belönats med det stora fackbokspriset, Svenska Akademiens essäpris och Augustpriset.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning