Vi är alltid intresserade av nya kollegor med visioner, driv och en önskan om att göra skillnad. Såväl spetskompetens inom ett specifikt ämne som erfarenhet av att föra samman och analysera komplexa frågeställningar inom samhällsplanering och naturvård, kan vara av intresse.

Ett lösningsinriktat tänkande, genuint intresse av kund och beställarperspektiv samt en pedagogisk ådra att förklara värdet av hållbarhet och biologisk mångfald, är andra saker vi värderar högt.

Arbete kan vara genom anställning, samarbeten, praktik eller examensarbeten.

Hör gärna av dig till oss via

ansokan@ekologigruppen.se

Junior GIS-analytiker med intresse för naturvård

Vi söker dig som är nyutexaminerad GIS-analytiker, eller har ett par års erfarenhet från arbetslivet. Du får gärna ha kunskaper i biologi eller annan naturvetenskap.

I tjänsten som är på vårt Stockholmskontor ingår arbetsuppgifter som vegetationskartering, kartläggning av ekosystemtjänster och kartframställning. En viktig del i arbetet är att självständigt kunna inhämta, bedöma och analysera olika typer av underlagsdata i olika format och presentera dem på ett pedagogiskt sätt.

Maila: ansokan@ekologigruppen.se senast 7 januari 2019. Märk din ansökan med ”GIS-analytiker”. Bifoga CV och personligt brev. Vi hanterar ansökningar och kallar till intervjuer löpande.

Ladda hem fullständig beskrivning av tjänsten här

Senior hållbarhetsstrateg och landskapsarkitekt

Till vårt Stockholmskontor söker vi dig som är samhällsplanerare, landskapsarkitekt, humanekolog eller liknande och som är intresserad av hållbarhetsbedömning, hållbarhetsprogram, social hållbarhet, barnkonsekvenser, CityLab certifiering och hållbarhetsstöd i planprocesser.

Till vårt kontor i Malmö/Lund söker vi en en liknande profil, men ser gärna att du är landskapsarkitekt med erfarenhet av ekosystemtjänster, grönstrukturanalys och landskapsanalys. Du ska ha en god förståelse för planprocessen och ta en kreativ roll där ekologiska villkor och funktioner omsätts i planer och program.

Gemensamt för båda tjänsterna är att du tänker strategiskt, jobbar evidensbaserat och har god förmåga att kommunicera till olika målgrupper. Du ska vara intresserad av att driva utvecklingen av våra tjänster och vår marknad inom hållbar planering.

Maila: ansokan@ekologigruppen.se senast 10 januari 2019. Märk din ansökan med ”Senior hållbarhetsstrateg” eller “landskapsarkitekt i syd”. Bifoga CV och personligt brev. Vi hanterar ansökningar och kallar till intervjuer löpande.

Ladda hem fullständig beskrivning av tjänsten här

Landskapsarkitekt
gestaltning

Vi söker en landskapsarkitekt till vårt Stockholms- och/eller Uppsalakontor. Vi är öppna för dig som har kortare eller längre erfarenhet.

Framtidens utmaningar med ett förändrat klimat och tätare städer innebär att vi måste integrera många funktioner i våra parker och grönområden. Vi skapar tillsammans med våra beställare morgondagens biotoper i staden.

Vi lägger stor vikt vid att skapa hållbar gestaltning med realistiska lösningar i hållbara material som håller över tid.

Maila: ansokan@ekologigruppen.se senast 7 januari 2019. Märk din ansökan med ”landskapsarkitekt gestaltning”. Bifoga CV, portfolio och personligt brev. Vi hanterar ansökningar och kallar till intervjuer löpande.

Ladda hem fullständig beskrivning av tjänsten här

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.