Vi är alltid intresserade av nya kollegor med visioner, driv och en önskan om att göra skillnad. Såväl spetskompetens inom ett specifikt ämne som erfarenhet av att föra samman och analysera komplexa frågeställningar inom samhällsplanering och naturvård, kan vara av intresse.

Ett lösningsinriktat tänkande, genuint intresse av kund och beställarperspektiv samt en pedagogisk ådra att förklara värdet av hållbarhet och biologisk mångfald, är andra saker vi värderar högt.

Arbete kan vara genom anställning, samarbeten, praktik eller examensarbeten.

Hör gärna av dig till oss via

ansokan@ekologigruppen.se

Artkunnig ekolog sökes!

Har du kunskap och brinnande intresse för biologisk mångfald, naturvårdsarter och naturvärdes- inventeringar, och tycker det är roligt och intressant att förklara dessa värden?

Ekologigruppen har många intressanta och utmanande projekt på gång, i olika skalor, från kommuntäckande inventeringar, till detaljerade undersökningar om specifika artgrupper. Tjänsten är på Ekologigruppens kontor i Stockholm eller Uppsala.

Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se. Märk den med ”Artkunnig ekolog”. Bifoga CV och personligt brev. Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast 29 mars. Vi läser ansökningar löpande.

Läs hela annonsen här

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.