På gång!
Publicerat 6 december 2023 av Håkan Furevik

Håkan Furevik är ny vd för Ekologigruppen

Vi är mycket glada över att välkomna Håkan Furevik som ny VD på Ekologigruppen! Framtidsinriktad och med styrkor inom ledarskap och organisation, teknikutveckling och påverkan kommer Håkan att tydligt förstärka vår fortsatta affär och ytterligare bidra till att utveckla företagets kärnverksamhet kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vattenvård, landskapsarkitektur och klimatanpassning med naturbaserade lösningar.

”Med tanke på de utmaningar vi alla står inför idag kan jag inte tänka mig en mer angelägen uppgift. Det känns fantastiskt inspirerande att få bidra med min samlade kompetens av att utveckla organisationer och bygga olika team bestående av experter. I det här fallet med målet att utveckla bolaget mot att bli den bästa versionen av sig själv. Jag har alltid vurmat för utbildning och utveckling och att nu få kliva in som VD för Ekologigruppen känns otroligt roligt och viktigt” 

 

PUBLICERAT AV:
Håkan Furevik
VD
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning