På gång!
Publicerat 13 september 2022 av Tette Alström

Supermultifunktionell våtmark

Under sommaren har det grävts för fullt utanför Södra Sandby i Lunds kommun. Det är en fem hektar stor supermultifunktionell våtmark som tar form. På bilden banar grävskoporna av matjord som läggs upp för att skapa en mjuk vall kring dammen. Jorden omfördelas i området för att skapa plats för en våtmark med olika djup. Olika djup ger i sin tur olika förhållande för växter och djur i våtmarken och i riktigt djupa delar behålls en öppen vattenyta. Fem hektar är ganska stort. Det är nästan fem gånger Humlegården i Stockholm eller tre gånger Stadsparken i Lund.

Mer vatten i landskapet

Det är på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd och i samverkan med flera förvaltningar på Lunds kommun samt VA-syd som vi har gestaltat och projekterat våtmarken. Det har varit en givande process i nära samverkan med beställare som har kunnat lägga grunden till våtmarkens många olika funktioner; rening av näring och flödesdämpning vid kraftiga och /eller långvariga regn men också miljöer som ger en högre biologisk mångfald, och ej att förglömma den så viktiga tätortsnära rekreation. Både djur och människor kommer att dras till de öppna vattenspeglarna i ett annars ganska vattenfattigt landskap.

Knyta an till platsen

Växtgestaltningen runt våtmarken knyter an till platsen och kommer att ge en variationsrik och lång blomning. Vi lägger alltid stor vikt vid att våra projekt landar väl på platsen och smälter in i landskapet. Vi har ritat nya gångvägar och platser att vistas på. En yta som varit åker i drygt 100 år blir nu tillgänglig för promenader, upptäcktsfärder och fågelskådning. En håvningsbbrygga ger stora och små möjlighet att bekanta sig med det liv som snart kommer att sjuda här.

Vattenplanering i tidigt skede

För cirka 2 300 sedan grillade människor fisk från våtmarken och nu kan Sandbyborna snart grilla vid vattnet igen. Vatten i landskapet är lika nödvändigt då som nu. Att planera för och skapa platser för nya eller återskapade våtmarker i naturgivna lägen i landskapet är smart. Våtmarken är ett bra exempel på när vattnet tar plats tidigt i planprocessen. I angränsande om område planeras för bostäder och verksamheter men denna gång kom vattnet först.

Våtmarks-Blockbuster 

Lunds kommun har tagit fram en film om våtmarken där vattensamordnare Karl Asp är din pedagogiska ciceron. Karl berättar om våtmarken och vad ett vattenråd gör och för den specialintresserade finns också info om det fantastiska kartverktyget vattenatlas.se som finns för hela Skåne.

Team: Tette Aström, Siri Wahlström, Stina Linder och Mimmi Wester

Foto: Karl Asp
Skiss: Stina Linder

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning