Smultronställen
Publicerat 21 maj 2020 av Juho Riikonen

Glad biologiska mångfaldens dag!

Smultronställen är Ekologigruppens nya utmaning till alla naturentusiaster och art- nörd-aspiranter! Det är en samling av några av våra favoritställen runtom Sverige. Platser kanske inte är allmänt kända. Vi slutar aldrig att fascineras över att alla vackra, märkliga arter som finns därute och vill vill bjuda in till en skattjakt för att få fler att få upp ögonen för de lite ovanligare arterna som finns där. Håll utkik efter nya smultronställen här och i sociala medier i slutet av varje månad.

Smultronställe #1 Nöttaskogen, Ausås, Skåne

I ett landskap känt som öppet och platt, gömmer Örjabäcken en gyllene skatt. En oas av hasselbuketter längs en meandrande å, en plats sedd av alldeles för få. Österut från Ausås, en liten by, rätta stället om man stadslivet vill fly.

Hur hittar jag hit?

Nöttaskogen ligger längs Örjabäcken som rinner genom Ausås mot Strövelstorp och sedan ut i Vegeå. Enklast är om man tar sig till Ausås och promenerar längs Örjabäcksleden som går genom Nöttaskogen från nordost till sydväst. Den sydvästra delen av skogen är utan tvekan finast med gamla träd och grova hasselbuketter. Man kan såklart också vandra hela Örjabäcksleden från Ausås till Strövelstorp (ca 4,5 km).

Nöttaskogen med bil: Enklast är att parkera vid prästagården/kyrkan i Ausås strax nordost om området.

Med buss: Ta buss 514 till Ausås (från Ängelholm), gå av vid kyrkan och promenera sedan till området som ligger söder om vägen. Om man väljer att vandra hela Örjabäcksleden så är det buss 506 som ansluter i Strövelstorp och som kan ta en tillbaka till Ängelholm igen.

Området är tyvärr lite svårt att nå med cykel pga smala landsvägar med 70 km/h 

Hur hittade Ekologigruppen hit?

Ekologigruppen hittade Nöttaskogen via en artinventering av området som vi gör åt Ängelholms kommun. Under vår och försommar 2020 inventerar vi fåglar, lavar, mossor, kärlväxter och översiktligt insekter och vattenlevande organismer.

Gå på skattjakt efter:

 • humleblomster
 • askträd med jaguarfläck
 • judasöron
 • läderskål

Humleblomster växer på fuktiga ställen som fuktängar, diken, kärrkanter, bäckkanter och fuktlövskog. Typisk art i fjällbjörksskog. Avkok på jordstammen hos humleblomster har traditionellt använts mot frossa, feber, diarré, tarm- och magbesvär. Används som indikatorart.

Jaguarfläck på ask. En lav som ser ut som vackra små jaguarfläckar i brunt och svart. Arten är ganska krävande och förekommer huvudsakligen på basen av ask och hassel i miljöer med hög luftfuktighet. Används som en indikatorart.

Judasöra. Förr i tiden ganska ovanlig. En art som har ökat mycket på senare tid och kan hittas på ett flertal trädslag även om den främst är knuten till fläder. Ätlig, används ofta i asiatisk matlagning.

Läderskål. En svamp som är knuten till gammal hassel, ibland även al. Växer främst på stående döende och döda grenar. En av skogsstyrelsens signalarter som används för att skilja ut områden med höga naturvärden. Relativt ovanlig i Skåne.

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning