Webbinarier

Blå Tråden del 2 – våtmarker och våtparker

Våtmarker och våtparker Tid: Onsdagen den 13 september 12.00-13.00 Anmälan: Här Målgrupp: Alla som jobbar med samhällsplanering och klimatanpassning Kostnad: Gratis! Nu är det dags för den andra…

Läs mer
Webbinarier

Träskens artrika klimatinsats

Våtmarker är hetare än nånsin och på den biologiska mångfaldens dag rullade vi ut vår nya webbinarieserie BLÅ TRÅDEN som du kan se här I denna första del…

Läs mer
Webbinarier

Webbinarium 3 maj – QGYF – ett GIS-baserat verktyg för ekosystemtjänster

Datum och tid: 3 maj, 13.00-14.00 Anmälan: här Kostnad: gratis Målgrupp: Alla som arbetar med ekosystemtjänster i olika skalor QGYF är ett GIS-baserat verktyg för grönytefaktor (GYF) som…

Läs mer
Webbinarier

Mörkerwebbinarium

Årets mörkaste månader är här – ett perfekt tillfälle att uppmärksamma det artificiella ljusets påverkan på den biologiska mångfalden. Inte mindre än en tredjedel av alla ryggradsdjur och…

Läs mer
Webbinarier

Etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation

Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel. Som deltagare i webbinariet…

Läs mer
Webbinarier

Från blommor och bin till pollineringsplan

Den tätortsnära naturen och även miljöer i städer har visat sig kunna erbjuda en fristad för en hel del pollinerande insekter, men hur bra de klarar sig beror…

Läs mer
Webbinarier

Del 5 i serien om hållbarhet i planeringen

Biologisk mångfald, hur svårt kan det vara? Vi bjuder nu in till den nästa del av vår webbinarieserie Hållbarhet i planeringen, denna gång med fokus på ekologisk hållbarhet…

Läs mer
Webbinarier

Del 4 i webbinarie-serien om hållbarhet i planeringen

Vad krävs det för att kommunicera gröna frågor i ett urbant samhälle som är alltmer frånkopplat från naturen? Hur når man ut med sitt budskap bland all information…

Läs mer
Webbinarier

Del 3 Webbinarie-serie

Likt andra kriser drabbar coronapandemin socioekonomiskt svaga grupper hårdare än andra. Ojämlikheten tydliggörs mellan stadsdelar, där vissa präglas av trångboddhet som leder till snabbare smittspridning medan andra är…

Läs mer
Webbinarier

Del 2 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen

Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen - som är lag från och med i år…

Läs mer
Webbinarier

Del 1 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocesser

Under hela 2020 bjuder Ekologigruppen in till en webbinarium-serie i åtta delar om styrning av hållbarhet i planprocesser. Webbinarierna går även att se att se på vår Youtube-kanal …

Läs mer
Webbinarier

Webbinarium om Ekologisk kompensation

Vill du veta mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas? Kompensation kan i fysisk planering användas som ett verktyg för att stoppa förlusten av biologisk mångfald…

Läs mer
Webbinarier

Webbinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen

Våren 2017 bjöd Ekologigruppen in till en kostnadsfri webbinarie-serie där vi delade med oss av våra erfarenheter kring att arbeta med ett ekosystemtjänstperspektiv – från kommunövergripande skala till…

Läs mer
Webbinarier

Webbinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser

Social hållbarhet Hur kan förtätning stödja social hållbarhet och när riskerar bebyggelsen att bli för tät? I oktober 2017 hölls den första delen av Ekologigruppens webbinarieserie Förtätningens möjligheter…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning