Webbinarier

Del 5 i serien om hållbarhet i planeringen

16 september kl.12.30 Biologisk mångfald, hur svårt kan det vara? Vi bjuder nu in till den nästa del av vår webbinarieserie Hållbarhet i planeringen, denna gång med fokus…

Läs mer
Webbinarier

Del 4 i webbinarie-serien om hållbarhet i planeringen

Webbinarie del 4 –Att visualisera hållbarhet Vad krävs det för att kommunicera gröna frågor i ett urbant samhälle som är alltmer frånkopplat från naturen? Hur når man ut…

Läs mer
Webbinarier

Del 3 Webbinarie-serie

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 3 Likt andra kriser drabbar coronapandemin socioekonomiskt svaga grupper hårdare än andra. Ojämlikheten tydliggörs mellan stadsdelar, där vissa präglas av trångboddhet som…

Läs mer
Webbinarier

Del 2 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 2 Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen - som…

Läs mer
Webbinarier

Del 1 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocesser

Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen del 1 Under hela 2020 bjuder Ekologigruppen in till en webbinarium-serie i åtta delar om styrning av hållbarhet i planprocesser. Webbinarierna går även…

Läs mer
Webbinarier

Webbinarium om Ekologisk kompensation

Webbinarium om Ekologisk kompensation Vill du veta mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas? Kompensation kan i fysisk planering användas som ett verktyg för att stoppa…

Läs mer
Webbinarier

Webbinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen

Webbinarieserie: Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen Våren 2017 bjöd Ekologigruppen in till en kostnadsfri webbinarie-serie där vi delade med oss av våra erfarenheter kring att arbeta med ett…

Läs mer
Webbinarier

Webbinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser

Webbinarieserie: Förtätningens möjligheter och gränser Social hållbarhet Hur kan förtätning stödja social hållbarhet och när riskerar bebyggelsen att bli för tät? I oktober 2017 hölls den första delen…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.