På gång!
Publicerat 16 april 2018

Ekologigruppen har fått förtroendet att arbeta med förslag och gestaltad biologisk mångfald som del i att rusta upp och förädla Tyresös största stadspark – Fornudden. Namnet kommer av att det på platsen finns gravar och stensättningar från yngre järnålder, så platsen har varit viktig under mycket lång tid.

I området finns höga naturvärden i form av gamla ekar, alar och askar. Det finns också strandmiljöer vid Drevvikens strand, och viktiga mötesplatser för kommunens invånare. En tanke är att skapa solbryggor som tillgängliggör stranden på ett nytt sätt.

På platsen finns förutsättningar att skapa blommande ängsmark som skulle kunna locka spännande insektsarter som ädelguldbagge, violkantad guldvinge och sexfläckig bastardsvärmare. Ekologigruppens landskapsarkitekter och ekologer gör åter ett projekt i nära samarbete för att kombinera biologisk mångfald, landskapsarkitektur och ekosystemtjänster. Liknande arbetet har vi tidigare gjort i Kyrkparken, vid Åkers kanal i Österåker, Sarvträsk i Nacka kommun och Hansta Hage i Stockholm.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning