På gång!
Publicerat 13 november 2022 av Ellinor Scharin

Vårt behov av mörker

Så påverkar belysningen

Strålkastare mot kyrkväggar och andra historiska byggnader där fladder- möss bor blir allt vanligare. För fladdermössen innebär det att natten försvinner. Mörkret är deras trygghet där de är skyddade från rovfåglar. Ljuset gör att vissa arter håller sig hemma och svälter. Ständigt upplysta områden, vägar och broar med tätt placerad belysning blir barriärer i landskapet som fladdermössen inte vågar korsa. Nattens insekter navigerar bland annat efter mån- och stjärnljus. Artificiellt ljus lurar insekterna att styra mot detta ljus i stället. Där blir de kvar tills lampan släcks. Oftast dör insekterna av utmattning, av lampornas värme eller som offer för rovdjur. I större skala flyttas hela ekosystem från mörka ytterområden mot stadens ljus. Fenomenet som kallas dammsugareffekten är en av orsakerna till den allvarliga och utbredda insektsdöd vi har sett under de senaste decennierna.

Dags att byta kurs

På samma sätt som vi behöver planera för en sammanlänkad grönstruktur – gröna korridorer – behöver vi även bevara mörka områden och stråk. Mörkret är något värdefullt som vi behöver hjälpas åt för att ta hand om. Hur formar vi städer och samhällen där trygghet inte sker på bekostnad av biologisk mångfald?

Här kan vi hjälpa till

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor om olika analyser som vi kan göra på landskapsnivå eller om du undrar något om fladdermöss.

 • Fladdermusinventering (fältbesök juni-juli)
 • Artskyddsutredning
 • Mörkerkartering (GIS-analys)
 • Föreläsningar och workshops
 • Fladdermusvandringar för små grupper
 • Mörkerplanering (exvis som underlag till ÖP)

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning