Webbinarier
Publicerat 5 oktober 2020

Från blommor och bin till pollineringsplan

Den tätortsnära naturen och även miljöer i städer har visat sig kunna erbjuda en fristad för en hel del pollinerande insekter, men hur bra de klarar sig beror på hur vi utformar våra miljöer.

I november 2020 höll vi ett webbinarium om pollinering. Missade du tillfället? Ingen fara. Det finns att se på vår Youtube kanal. Där du också kan titta på våra andra webbinarier.

Om våra talare

Jesper Arnström är grönplanerare med en master i miljövård och fysisk planering från Stockholms universitet. Jesper är en av våra experter på grönstrukturplanering och har bland annat jobbat med Södertäljes pollineringsplan. På webbinariet kommer Jesper att koppla pollinering till strategisk nivå.

Raul Vicente är en vetgirig och artkunnig ekolog med en Fil. kand. i BioGeovetenskap. Raul kommer bland annat att prata om hur enkla åtgärder i landskapet kan skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekters hela livscykel. Raul jobbar numera på ProNatura, men är så klart kvar i vårt nätverk.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning