ARTpodden
Publicerat 11 oktober 2019 av Emma Holmberg

Konsten att prata om arter och samhällsplanering

ARTpodden är Ekologigruppens podcast som tar sig an det gränslöst tidskrävande projektet att dyka ned i den Stora Gröna Massan. Vad består det vi kallar för natur av?

Från kuriosa om tryffelsvampens hemliga förökningstaktik till arternas roll i en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi det myller av livsformer och deras egenheter som bygger upp vår föränderliga värld.

Varje månad fokuserar vi på en ny art eller artgrupp, och i vissa avsnitt dyker vi ner i den biologiska mångfaldens roll i våra mänskligt byggda världar. Vi bjuder in dig till att hänföras av naturens komplexitet – och reflektera över vad den Stora Gröna Massan spelar för roll i din vardag.

Lyssna och upptäck allt du inte visste och inte visste att du villa veta om mossor, mycel, mistlar och mycket mycket mer.

Varför en podd om biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är förutsättningen för allt liv, ändå har människan länge trott sig kunna stå utanför det vi kallar för natur. I städerna minskar våra urbana ekosystem samtidigt som behovet av dem ökar. Den globala utrotningen av växt- och djurarter sker snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Styr vi inte om kursen riskerar tre fjärdedelar av alla arter på jorden att försvinna. Vi tror på att kunskap möjliggör förändring. Genom ARTpodden kan vi lära oss mer om den biologiska mångfald som bygger upp vår planet och göra fler intresserade och delaktiga i bevarandet av den. Vi pratar om arter på nya sätt – inte bara för att biologisk mångfald är en förutsättning för vårt liv på planeten – med ARTpodden hoppas vi på att fler ska upptäcka naturens komplexitet och det myller av fascinerande livsformer som finns här!

Biologisk mångfald och de globala målen

Biologisk mångfald utgör kärnan i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Enligt en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature Sustainability speglar dock inte hållbarhetsmålen nyttan av biologisk mångfald till fullo. Vi människor drar nytta av biologisk mångfald på så många sätt, varav flera är livsavgörande om än osynliga för de flesta av oss. För att kunna fortsätta tillhandahålla ekosystemtjänster behövs en hög biologisk mångfald. Biologisk mångfald är exempelvis ofta en förutsättning för fungerande pollinering och skadedjursreglering, den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med naturmediciner, stärker vattenrening och ser till att ekosystemen kan återhämta sig efter störningar som är såväl naturliga som orsakade av människor.

Biologisk mångfald handlar också om alla de mikroorganismer vi är beroende av för att ta hand om vårt avfall och göra att våra jordar fortsätter att vara produktiva. Biologisk mångfald är en förutsättning för ekologisk resiliens som innebär att ekosystemen antingen står emot eller återhämtar sig från olika störningar, t.ex. stormar, bränder och föroreningar. Om en art försvinner från ett område med hög biologisk mångfald kan dess utrymme och roll i ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion. Det finns alltså massvis med anledningar att lära sig mer om de arter som bygger upp jordens biologiska mångfald – och att uppmärksamma deras överlevnad som avgörande för uppfyllandet av en globalt hållbar utveckling.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning