Webbinarier
Publicerat 16 april 2018

Webbinarium om Ekologisk kompensation

Vill du veta mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas? Kompensation kan i fysisk planering användas som ett verktyg för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och möjliggöra en ökad hållbarhet. Kompensation kan krävas enligt miljöbalken vid tillstånd och dispenser, men kan också utföras frivilligt vid all typ av exploatering.

Webbinariet hittar du här:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning