Ekologigruppens landskapsarkitekter arbetar utifrån platsens specifika förutsättningar för att skapa en inkluderande gestaltning som fungerar för många olika användargrupper och deras specifika behov. Vi vill ta gestaltning ett steg längre genom att alltid fråga oss hur och på vilket sätt ekosystemtjänster och klimatanpassning kan beredas plats inom ramarna för det vi skapar. Resultatet blir mångfunktionella ytor med inbyggda mervärden för människor och natur. Vi arbetar i allt från tidiga skeden till projektering och anläggning, från idéskisser och visualisering till bygghandling av biotopförbättrande åtgärder, parker, torg, bostadsgårdar och dagvattendammar.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Tjänster inom gestaltning och genomförande:

Gestaltning och projektering av parker, torg och bostadsgårdar

Ekologigruppens formspråk bygger på en plats- anpassning, där befintlig vegetation, särskilda arter och andra naturvärden på platsen är centrala.


Läs mer
Gestaltning, restaurering och anläggning av natur och ekosystemtjänster

Vi hjälper vi våra kunder att sköta och utveckla befintlig natur, eller att bygga och gestalta ny natur för ökade värden.


Läs mer
Restaurering och gestaltning av vattenmiljöer

Planering och gestaltning av dammar och våtmarker för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster knutna till vatten.


Läs mer
Visualiseringar och illustrationer

Visuell kommunikation är alltid en viktig del i våra projekt. Vi tar fram visionsbilder, visualiseringar, illustrationer och naturpedagogiskt material.


Läs mer
Utformning och anläggning av våtmarker

Planering och gestaltning av våtmarker för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster.


Läs mer

Från ekologisk kompensation…

Ekologigruppens landskapsarkitekter arbetar tvärvetenskapligt och utveckla hela tiden våra metoder utifrån ny forskning. Med Ekologigruppens samlade erfarenheter är våra förslag alltid grundade i en djup kunskap om ekologi och praktisk genomförbarhet, samt med fokus på drift och skötsel, utarbetat tillsammans med företagets ekologer och miljöplanerare.

…till gestaltning

Vi har flera experter på ekologisk kompensation och har kunskap både på det teoretiska som det praktiska planet och ger ärliga svar på frågorna: När är det möjligt att kompensera och hur. Eftersom vi arbetar med gröna miljöer i alla skalnivåer från strategisk nivå till projekteringsnivå, så kan vi ta ett helhetsgrepp på gestaltningsuppgiften och sätta den i ett större sammanhang.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.