ARTpodden
Publicerat 20 december 2023 av Emma Holmberg

#32 Julspecial om gråstensteologi

Lagom till jul kommer nu ett specialavsnitt av ARTpodden om kristendomens möjligheter att fungera vägledande i omställningen. Inbjuden är Petra Carlsson Redell: teologiprofessor, präst och forskningsledare för Centrum för teologi, ekologi och kultur vid Enskilda högskolan i Stockholm. Kan tron bidra med kraft till förändring och kan andlig närvaro öppna dörrar till mer omtänksamma förhållningssätt till det mer-än-mänskliga? I sin bok Gråstensteologi förespråkar Petra en glokal teologi där tro och andlighet utgår från marken snarare än himlen, från gossen Gråsten och fröken Granbuske, snarare än Ikaros. Hur kan vår kultur, djupt präglad av kristna läror och högtider, lära sig att landa innan vi bränner ut oss själva och planeten vi bebor? Det pratar vi om i årets sista avsnitt.

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning