Smultronställen
Publicerat 8 oktober 2020 av Juho Riikonen

Smultronställe #4 Gåseborg, Uppland

Bara en mil från Stockholm och så är man där – en Fornborg med vida vyer över vatten och skär. Så vilt och vackert i en storstad, det är otroligt nog, men i området finns det också en helt trolsk skog! Att hitta en trolldruva vid en jättegryta, låter väl magiskt? Att missa denna naturpärla skulle vara rätt tragiskt!

Hur hittar jag hit?

Gåseborg ligger i Görvälns naturreservat i Järfälla kommun, Stockholms län. SL-bussarna 553H och 553V avgår från Jakobsberg C mot Hummelmora, kliv av vid Sandviksskolan och därefter är det drygt en km promenad kvar. Bilen kan man parkera på Hummelmora parkering 500 meter från Gåseborg.

Hur hittade Ekologigruppen hit?

Naturen i Järfälla kommun ligger oss varmt om hjärtat. Under 2017 arbetade vi med att ta fram underlag till en biologisk handlingsplan för Järfälla kommuns natur. Hela 2300 hektar naturmark naturvärdesinventerats i fält.

Ekologigruppen har även skrivit om Gåseborg i två olika naturguider: År 1993 då Ekologigruppens episka guiden-bok ” Naturen i Stockholms län – en utflyktsguide” släpptes och år 2018 i kommunens naturguide: Järfällas naturpärlor

Gå på skattjakt efter:

 • Vit fetknopp
 • Tulkört
 • Sårläka
 • Trolldruva

Vit fetknopp är en liten ört med trinda och rödaktiga blad som blommar med vita till rödlätta blommor hela sommaren. Leta på de öppna hällmarkerna där utsikten är som bäst.

Tulkört är vanlig i Stockholmstrakten. Tulkört är giftig vilket gör att betande djur undviker den. När frukten spruckit upp anses den likna en fågel i flykten.

Sårläka är ganska ovanlig. Den förekommer sparsamt i de sydöstra delarna av Sverige. Den växer i lundar och skogar med mullrik jord. Hittar du sårläka så finns troligen flera ovanliga arter i närheten.

Svart trolldruva blommar med vita blommor på försommaren. Den gillar artrika lövskogar och steniga raviner och används också odlad i skuggiga planteirngar. På sensommaren får den svarta och blanka bär. Hela växten är giftig för människor, men inte för troll.

PUBLICERAT AV:
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
Föräldraledig
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning