På gång!
Publicerat 28 maj 2024 av Hélène Littke

Träffa oss i Almedalen

Kom och träffa oss i Almedalen torsdagen den 27 juni klockan 10.00-10.45 !

Tillsammans med Trädkontoret medverkar vi på Arenan Stadsutvecklingsdagarna för att lyfta vikten av träd och grönska för att möta dagens och framtidens utmaningar för biologisk mångfald, klimatanpassning och ohälsa.

Länk till evenamanget här!

Hur grön är din stad?

Hur grön är just din stad? Vi kommer att redovisa resultat från en unik nordisk undersökning där samtliga tätorter i Norden kartlagts för att skapa förståelse för nuläget samtidigt som vi lyfter hur träd och grönska genom ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidra till att minska framtidens utmaningar med förändrat klimat och risker med ohälsa.

En panel med många olika persprektiv

Tillsammans med en panel bestående av Karin Tegmark Wisell Generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, Karin Stenmar Hållbarhetschef på SBAB och Charlotte Persson Klimat- och miljödirektör Nacka kommun kommer vi diskutera hur ekosystemtjänster kan integreras i praktiken för klimatanpassning och hur naturbaserade lösningar och grönare städer kan bidra till folkhälsan. För framgång krävs samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och beslutsfattare – och en förståelse för makroekonomiska perspektiv från stadsplaneringsideal till grön due diligence.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning