Webbinarier
Publicerat 7 april 2022 av Hélène Littke

Välkomna på webbinarium

QGYF – ett GIS-baserat verktyg för ekosystemtjänster

 • Datum och tid: 3 maj, 13.00-14.00
 • Anmälan: här
 • Kostnad: gratis
 • Målgrupp: Alla som arbetar med ekosystemtjänster i olika skalor

Vad är QGYF

QGYF är ett GIS-baserat verktyg för grönytefaktor (GYF) som kan användas för att identifiera, visualisera och kvantifiera ekosystemtjänster. På detta webbinarium får du lära dig mer om hur du kan använda verktyget för att stödja arbetet med ekosystemtjänster i olika typer av projekt, samt ta del av resultatet från en erfarenhetsåterföring av verktyget som genomförts under 2021-2022. Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med ekosystemtjänster i olika skalor, exempelvis myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, byggaktörer och fastighetsutvecklare.

Program

-Introduktion av Boverket och C/O City, om vikten att planera med ekosystemtjänster

-Introduktion till QGYF samt GYF för Stadsdelar. Såhär funkar det!

-Lärdomar från erfarenhetsåterföringen, samt presentation av rekommenderad arbetsprocess för QGYF.

-Västfastigheter från Västra Götalandsregionen berättar om sitt pilotprojekt, hur de arbetat med QGYF kopplat till sin hållbarhetsuppföljning, för att stödja den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster på sjukhusfastigheter

-Frågor och diskussion

Webbinariet arrangeras av C/O City, Ekologigruppen, WSP och White arkitekter i samarbete med Boverket och Västra Götalandsregionen med stöd av finansiering från forskningsstiftelsen ARQ.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning