Debatt

När dammarna frös i Malmö – en hyllning till oprogrammerade offentliga platser 

I februari 2021, efter månader av grå Skånevinter fick Malmö till sist några riktigt kalla och soliga dagar. Det var då dammarna i Pildammsparken och Kungsparken frös till is och så även kanalen runt Gamla Staden. Den totala tillgängliga ytan parkmiljö (enligt grov uppskattning) fördubblades och…

Läs mer
Debatt

Vad behöver våra städer i kristider?

Vi är många som har gått runt och funderat extra mycket på hur vår närmsta omgivning är utformad den senaste månaden. De vanliga spelreglerna för livet i staden…

Läs mer
Debatt

Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen

Social hållbarhet är en fråga som klättrar allt högre upp på agendan. Fler och fler annonserar med sina lösningar för social hållbarhet inom stadsplanering. Men vilka problem inom…

Läs mer
Debatt

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning

Vi ställer hårda krav på barnen i skolan. Samtidigt som de genomgår en intensiv fysisk och känslomässig utveckling och lär sig det sociala samspelet ska de också ta…

Läs mer
Debatt

MKB- vårt mest effektiva hållbarhetsverktyg?

Miljöbedömningsprocessen och tillhörande MKB har potential att vara ett av de mest effektiva hållbarhetsverktyg vi har att tillgå. Miljöbalkens uppdaterade kapitel 6 och den helt nya miljöbedömningsförordningen skapar…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning