ARTpodden
Publicerat 29 maj 2024 av Emma Holmberg

ARTpodden #33 Sumpskogar och Hackspettar

ARTpodden tar ett sista klafsigt avstamp i de våta markerna för att sedan börja lyssna till vårens kanske mest högljudda artgrupp: hackspettarna!

Vi tar oss genom sumpskogar tillsammans med Marika Zetterström (Nacka kommun) för att sedan möta Ekologigruppens allt-i-allo-expert Rikard Anderberg i Vitabergsparken i Stockholm. Samtal om allt från charmen med skräpmarker till hackspettarnas tung-hjälmar utlovas. Lyssna här!

Mindre hackspett har fått mycket skäll för att ställa till det för detaljplaner. Mindre hackspetten är under häckningstiden helt beroende av lövskog, gärna fuktig sådan. Den behöver mycket död ved eftersom den äter vedlevande insekter och behöver också betydligt större områden än vad större hackspett gör. Foto: Lars Salomon

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning