Debatt
Publicerat 23 augusti 2018 av Marika Palmér Rivera

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning

Barn och unga som omges av grönska är bättre på att kontrollera sina känslor och är mindre aggressiva, vilket bland annat visats i en studie av tonåringar i Los Angeles. Barn som har möjlighet att vistas i grönområden har visat sig få bättre mental hälsa än barn utan denna möjlighet. En oroande utveckling är att föreskole- och skolgårdar blir mindre och mindre när våra städer förtätas. Förtätningen är viktig för effektiv markanvändning och transporter och kan på många platser läka ihop stadsstrukturen, men det kan inte ske på bekostnad av våra barns utemiljöer.

Den motoriska utvecklingen grundläggs i förskoleåldern. Det har visat sig att dåligt utvecklad motorik vid skolstart kan ge negativa konsekvenser för såväl inlärning som koncentrationsförmåga. Förskolebarn som är ute en stor del av dagen och har tillgång till gårdar med inslag av natur har bättre motorik och koncentrationsförmåga och lägre sjukfrånvaro än barn som har tillgång till förskolegårdar med enbart byggda inslag. Leken på stora gårdar med variation och mycket natur är ofta mer harmonisk och mindre konfliktfylld än lek på naturfattiga gårdar.

Läs hela inlägget på Hållbar Stad

 

PUBLICERAT AV:
Marika Palmér Rivera
Vatten- och hållbarhetsstrateg
Tjänstledig

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.