På gång!
Publicerat 8 juni 2023 av Emma Holmberg

Vi genererar klöver!

Onsdagen den 28 juni klockan 10.00-10.45 hör ni oss berätta om grönskan som grund för ekonomiskt och ekologiskt hållbara investeringar.

Vi ses på Stiftelsen Byggekologis scen, Hamnplan H214.  

Verktyg att hantera risker i tidigt skede

Ekologigruppen presenterar verktyget Grön Due Diligence som utgör ett viktigt verktyg för att i ett tidigt skede hantera miljömässiga och ekonomiska risker inför en fastighetstransaktion. Med en ekologisk besiktning kan rättsprocesser och sent komna krav på utredningar undvikas, samtidigt som projektet redan från start får information om hur projektet bäst kan anpassas till befintliga naturvärden. På så sätt kan projektet långsiktigt säkra ekologiska värden och undvika oförutsedda ekonomiska kostnader.  

Medverkar från Ekologigruppen gör Emma Holmberg, humanekolog och expert på ekologisk kompensation och gröna värden i planeringen.  

Med oss på scen är också Fredrik Drotte, Stadsutvecklings- och innovationschef på VINCERO fastigheter. Fredrik berättar om effektiva samhällsbyggarprocesser.  

Hållbara investeringar och EU-taxonomi

EU:s taxonomi för hållbara finanser tydliggör att verksamheter som utgår från ekosystemet och främjar den biologiska mångfalden inte bara genererar liv och grönska, utan även ekonomiska värden. Därför sätter allt fler företag inom byggbranschen upp mål för hållbara investeringar utifrån EU:s taxonomi. Samtidigt kan resan att gå från vision till färdig planhandling vara en tuff resa för både planerare, fastighets- och byggbransch samt investeringsbolag. Att dessutom säkerställa att planen blir både miljö- och affärsmässigt hållbar kan verka ännu tuffare. Men det går att minska kostnader och osäkerheter i planprocessen. Genom att kartlägga ekologiska förutsättningar och risker i ett tidigt skede kan genomförbarheten vad gäller både ekonomi och hållbarhet säkras inom ett projekt. Vi pratar grön due diligence och riskeliminering med målsättning bibehållna ekosystemtjänster och minskade kostnader för byggbransch. 

 

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning