ARTpodden
Publicerat 3 juni 2022 av Emma Holmberg

ARTpodden #25 Befängd äng

ARTpoddens jordtema fortsätter – nu med fokus på ängsmark, änglamark, minnespraktik och Arkadien. Kontinuitetsäng och örtklädd gräsmatta. Ängen är både symbol och praktik, som medverkande gäst Sanna Samuelsson skriver. En hotad och obsolet biprodukt som saknar plats i det moderna jordbruket – men som återuppstår i poesin. I Avsnitt 25 av ARTpodden diskuterar Emma olika betydelser av begreppet, platsen och praktiken bakom ängar, med Ekologigruppens egna ängsexpert: Emil Åsegård, och författaren samt idé- och kritikredaktören på Göteborgs Posten Kultur: Sanna Samuelsson. Dessutom presenterar våra landskapsarkitekter Emma Hammarström och Mimmi Wester Ekologigruppens Gräsmatteuppror som är i uppstarten.

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning