Debatt
Publicerat 4 april 2019 av Emma Holmberg

Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen

Social hållbarhet är en fråga som klättrar allt högre upp på agendan. Fler och fler annonserar med sina lösningar för social hållbarhet inom stadsplanering. Men vilka problem inom social hållbarhet kan egentligen få lösningar genom fysisk planering?

Planering av den fysiska miljön kan skapa bättre förutsättningar för integration, genom att till exempel bygga samman stadsdelar och skapa mötesplatser. Medborgardialoger och samverkan kan bidra till delaktighet och lokalt engagemang. Det är möjligt för fysisk planering att främja social hållbarhet. Men planerare kan inte själva bygga bort segregationen eller ojämlikheten i samhället.

Om vi inte erkänner de begränsningar som finns riskerar vi att lösningarna blir ytliga och klichéartade. Det är därför hög tid att tydliggöra vad vi kan, och inte kan, lösa med hjälp av fysisk planering.

Läs hela inlägget på Hållbar Stad

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning