ARTpodden
Publicerat 10 juni 2021 av Emma Holmberg

Vi dyker ned i skogsdebatten och diskuterar trädplantager, skog och skogsbruk tillsammans med Sveaskogs fd kommunikationschef och affärsstrateg Leif Öster, DN-journalisten Lisa Röstlund och skogsbrukaren Mikael Karlsson. Även författaren Helena Granström medverkar med utdrag från sin text ”Skogen”. Ni hör ju, vilket pangavsnitt som dessutom utgör säsongsavslutning då ARTpodden nu går på sommarlov!

Var 10e svensk skogsart är rödlistad och drygt 2000 svenska skogsarter är på väg att försvinna. Samtidigt menar såväl politiker som skogsindustrin att dagens skogsbruksmetoder utgör lösningen på klimatfrågan. Är produkter från träd och skog så klimatneutrala som industrin påstår? Och vilka alternativ till dagens dominerande skogsbruksmetoder med kalhyggen finns? Lyssna på avsnitt 19 av ARTpodden om Furan och Skogen för att veta mer om vad som skiljer en skog från en virkesåker och mycket, mycket mer.

Foto ovan: Marcus Westberg

Hygge i Arjeplogs kommun, avverkat av Sveaskog. Foto Björn Mild

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning