På gång!
Publicerat 18 december 2020

Ekologigruppen önskar en god jul och ett gott nytt år!

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Är det något 2020 har skänkt oss så är det tankeställare. Om vår egen, våra näras och planetens hälsa – och om hur vi vill att våra liv och världen ska se ut på andra sidan pandemin. Den tätortsnära naturen har blivit ett välkomnande vardagsrum för så många fler, och närnaturens avgörande betydelse för vår hälsa har blivit ännu tydligare. En annan lärdom är den flexibilitet, omtanke och samarbetsförmåga som visas prov på när vi kraftsamlar för ett gemensamt syfte.

2020 blev inte som någon tänkt sig – men det är i utmaningarna som vi får möjlighet att växa. Vi hoppas att 2021 blir det år då våra nya verktyg och erfarenheter av krisarbete kommer till nytta även i miljöarbetet, på såväl lokal som nationell och global nivå. Vi är så glada över att det gått så bra att slå våra kloka huvuden ihop även på distans, både inom Ekologigruppen och med våra beställare och samarbetspartners. Stort tack för året som gått. Med dessa ord vill vi önska er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Årets julgåva från oss går till UNHCRs ovärderliga arbete med att hjälpa barn och familjer på flykt. För alla som inte kan komma hem till jul vill vi bidra till UNHCRs arbete med att förse behövande människor med nödpaket, värmekaminer, mat, vinterkläder, filtar, tält och annat som ger värme i vinter.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning