ARTpodden
Publicerat 28 september 2020 av Emma Holmberg

Är öringen Sveriges vackraste fisk?

De som fiskar öring återkommer hela tiden till hur vacker den är. Är det så att varje öring även har en egen personlighet?  Var och hur lever öringen? Vad har öringen för viktig roll i ekosystemen?  Vad hotar öringens fortlevnad och hur kan vi på bästa sätt vårda våra vatten för att hjälpa öringen?

Första avsnittet på höstens tema VATTEN handlar om den populära och vackra vandringsfisken ÖRING. Emma har intervjuat sportfiskefantasten Johan Klingberg, forskaren Katarina Magnusson och vår egen vattenekolog Fredrik Engdahl om fisken, fisket och fiskevården i avsnitt 10 av ARTpodden.

Djupdyk tillsammans med oss och lär dig mer om den den skygga och vackra öringen.

Allt om flugfiskes chefredaktör Johan Klingberg berättar om sin passion.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning