ARTpodden
Publicerat 3 november 2020 av Emma Holmberg

Skräck eller fascination?  – om spindlar

Inför Halloween gjorde vi en läskig special om spindlar! Men vad är det som så läskigt? Att dom har könsorganen på armarna och ofta åtta ögon? Att dom kan flyga med hjälp av elektromagnetiska fält i luften? Eller att deras nät är starkare än någon annan tråd människan hittills har lyckats producera?

Kanske känns det lite mindre läskigt efter du har lyssnat på Emmas samtal med kollega Raul Vicente och Kajsa Mellbrand disputerad biolog på Länsstyrelsen i Södermanland med ett stort intresse för spindlar. På fritiden administrerar Kajsa den ständigt växande facebookgruppen spindelnätet där många har fått hjälp med sin spindelfobi genom att lära sig mer om dessa fascinerande varelser. Titta in i hoppspindelns ögon och inspireras du med!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning