Webbinarier
Publicerat 17 augusti 2023 av Åsa Keane

Webbinarium 

Våtmarker och våtparker

Tid: Onsdagen den 13 september 12.00-13.00
Anmälan: Här
Målgrupp: Alla som jobbar med samhällsplanering och klimatanpassning
Kostnad: Gratis!

Del 2 i Blå Tråden

Nu är det dags för den andra delen i vår webbinarieserie Blå Tråden. Den här gången guidar Åsa Keane oss igenom den blå tråden tillsammans med våra experter Tette Alström och Mimmi Wester. Vi kommer att prata våtmarker och våtparker! Dvs. var i landskapet det är smartast att göra insatser för klimatanpassning och hur vi får till effektiva naturbaserade dagvattenlösningar i stadsmiljöer – våta parker helt enkelt. Vi dyker så klart även ner i några konkreta exempel bland annat våtmarken i Södra Sandby i Lunds kommun och dagvattendammen och våtmarken i Tivoliparken, Solna stad.

Vilka är vi som pratar?

Tette håller till på vårt Lundakontor. Hon har drygt 25 års erfarenhet av våtmarksåtgärder i landskapet både på landsbygden och i randzonen stad-land. Tette är en av medförfattarna till Naturvårdsverkets skrift Rätt våtmark på rätt plats. Mimmi är förvisso skåning men håller mestadels till på vårt Stockholmskontor. Mimmi är en av våra mest erfarna landskapsarkitekter när det kommer till våtmarker och dagvattenanläggningar i staden. Hon har jobbat med Kyrkparken i Järfälla och med dagvattendammen i Solna som fick stadsmiljöpris 2021. Just nu övervakar Mimmi grävningen av en ny våtmark i Upplands Bro. Åsa Keane har jobbat länge med hållbarhetsfrågor inom stadsplanering både inom kommun och på arkitektkontor. Många känner säkert igen Åsa från c/o City där hon är vice ordförande. 

Varmt välkomna att delta! Möjlighet finns att ställa frågor i slutet!

 

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning