ARTpodden
Publicerat 28 april 2021 av Emma Holmberg

Vi fortsätter att fokusera på Sveriges evergreens. Om tallen, finns det mycket att säga och i det första av två avsnitt om detta tuffa träd pratar Emma med Mats Niklasson, forskare vid SLU och författare till boken ”skogsdynamik och arters bevarande” samt med vår kollega Rikard. Tallen är en fantastisk överlevare och kämpar på där inga andra träd har förmågan att slå rot, på stenhällar där det knappt finns något jordplager, tur då att den har en kompis som äter sten (!?)

Tallen överlever eldens lågor, läker sår och samarbetar med svampar. Vid slutet av 1600-talet var tjära gjord av kådrik tallved Sveriges tredje viktigaste exportvara efter koppar och fortsatte vara en viktig inkomstkälla för torpare ända fram till slutet av 1800-talet.

Tallen finns överallt, inte bara i landskapet. Den finns i våra hus, i våra möbler, i din take away kaffemugg, i våra kläder och kanske också i tanken på din bil. Tallen är otroligt viktig för människan men det finns ju såklart andra varelser som är beroende av tallar också, gamla tallar vilket inte alltid är förenligt med dagens trakthyggesbruksmetoder.

Missa inte berättelserna om tallens kulturhistoria, ekologi och uthållighet.

 

PUBLICERAT AV:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning